Rượu truyền thống nếp cái hoa vàng được nấu theo phương pháp thủ công cùng tâm huyết và trách nhiệm của Rượu ba trăng. Bạn sẽ được thưởng thức loại rượu truyền thống trứ danh, an toàn – ngon vị.

No products were found matching your selection.