Rượu trắng truyền thống ủ trong chum sành ba mùa trăng. Sau khi ủ ba mùa trăng thì sẽ hết Aldehyde uống không đau đầu, an toàn. Sản phẩm làm từ Lúa nếp cái hoa vàng; men truyền thống; nấu trên bếp than củi thủ công

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.