Monthly Archives: May 2021

Giới thiệu rượu ba trăng truyền thống thượng hạng

Tìm hiểu về rượu ba trăng Câu chuyện về rượu ba trăng Tôi rời vùng đất giàu truyền thống nông nghiệp với đặc sản gạo nếp cái hoa vàng thơm nức tiếng, quyê hương Thái Bình khi ở độ tuổi 33 vào Sài Gòn lập nghiệp. Bản thân tôi không phải người sành rượu nhưng […]